You are here

Änkytys, koululaiselle, vanhemmalle ja opettajalle

Änkytys on melko tavallinen puhehäiriö. Suomessa on arviolta 50 000 änkyttävää puhujaa. Änkytystä esiintyy
kaikkialla maailmassa, eivätkä änkyttävät ihmiset eroa muista puhevaikeuttaan lukuun ottamatta.

Tiesitkö?
- Änkytyksen alkamiseen vaikuttavat ihmisen yksilölliset ominaisuudet ja ympäristö. Änkytys esiintyy toisinaan suvuittain.
- Poikien änkyttäminen on neljä kertaa yleisempää kuin tyttöjen.
- Änkytys ilmenee puheessa tahattomina to-to-toistoina, vvvvvenytyksinä tai p_____uheen lukkiutumisena.
- Änkytykseen voi liittyä myös myötäliikkeitä, hengitysrytmin ja äänenkäytön muutoksia sekä lihasjännityksen lisääntymistä.
- Pieneltä kuulostava pulma voi olla änkyttävälle nuorelle itselleen iso ongelma.
- Änkytyksen määrä ja laatu voivat samallakin puhujalla vaihdella paljon. Mitä pitempään änkytys on jatkunut sitä harvemmin se häviää kokonaan.
- Puheterapia auttaa änkytykseen. Harjoittelun avulla ja suhtautumista muuttamalla puhuminen helpottuu.
- Auttaminen on terveydenhoitajan, opettajan, vanhempien ja puheterapeutin yhteistyötä.

Sinä, joka änkytät
Ei haittaa vaikka änkytät! Tärkeää on se, mitä sinulla on sanottavanasi. Puhu rohkeasti änkytyksestä huolimatta.

Kerro opettajalle, mikä helpottaa tunnilla puhumista, ääneen lukemista tai vastaamista. Kun harjoittelet esitelmät ja muut puhumista vaativat tehtävät etukäteen, onnistut helpommin itse esiintymistilanteessa.

Voisitko kertoa kavereillesikin puhevaikeudestasi ja siitä, mitä toivot heiltä silloin, kun puhuminen on oikein hankalaa? Jos sinua kiusataan, kerro vanhemmillesi ja opettajallesi. He voivat auttaa.

Vanhemmalle ja opettajalle
Opettajan on tärkeää tietää oppilaansa änkytyksestä, jotta hän voi auttaa lasta koulussa. Koulunsa aloittavan lapsen vanhempien on hyvä kertoa jo etukäteen opettajalle lapsensa puhevaikeudesta.

Ylemmillä luokilla vanhempien ja lapsen on tärkeää miettiä yhdessä, kuinka änkytyksestä kerrotaan koulussa. Esimerkiksi rehtoria tai erityisopettajaa voi pyytää kertomaan änkytyksestä muille opettajille.

Koulussa lapsi kohtaa paljon haasteita. Änkyttävä koululainen voi vältellä puhumista, jättää tunnilla viittaamatta tai jännittää kohtuuttomasti esitelmien pitoa. Toisaalta moni oppilas nauttii esiintymisestä, vaikka änkyttääkin joskus. Harjoitusta erilaisia elämän puhetilanteita varten tarvitsee jokainen.

Opettajan ja oppilaan on hyvä sopia, miten koulussa toimitaan ja keskustellaanko asiasta luokassa. Joku toivoo saavansa lukea ääneen ensimmäisenä, etteivät jännitys ja puheenpelko ehdi kasvaa omaa vuoroa odotellessa. Moni änkyttävä koululainen lukee mielellään ääneen, koska on silloin sujuva. Joku menee aivan lukkoon, jos opettaja kysyy vaikka oppilas ei ole viitannut. Esitelmän pitoa voi helpottaa, jos saa pitää muistiinpanoja esillä jne. Koululaisten suhtautuminen puhetilanteisiin vaihtelee, ja puhumista helpottavat keinot ovat yksilöllisiä.

Kiusaaminen kielletty!
Lasta voidaan kiusata koulussa änkytyksen vuoksi. Siihen on puututtava heti. Jokaisessa koulussa on sovittu, kuinka kiusaamisen suhteen toimitaan. Vanhemmat ja opettaja löytävät yhdessä koululaisen kanssa parhaat keinot lopettaa kiusaaminen.

Änkyttävän koululaisen on helpompi puhua, kun...
- Annat hänen itse sanoa asiansa loppuun, etkä keskeytä tai puhu hänen puolestaan.
- Et arvaile, mitä hän on sanomassa.
- Teet puhetilanteista rauhallisia esimerkiksi sulkemalla ylimääräiset melunlähteet, kuten television ja radion.
- Katsot puhujaa luontevasti änkytyksestä huolimatta.
- Korostat vuorotellen puhumista. Voit pitää pienen 1-2 sekunnin tauon ennen oman puheenvuorosi aloittamista. Näin vähennät kiireen tuntua asioiden sanomiseen.
- Keskität huomiosi puheen sisältöön eikä siihen, miltä puhe kuulostaa.

Lisätietoa
Lisätietoa puheterapiasta, änkytyksestä ja vertaistoiminnasta saat terveyskeskuksesta, Suomen puheterapeuttiliitosta ja Suomen änkytysyhdistyksestä.