You are here

Änkyttävä koululainen - viitteitä opettajalle

Monella opettajalla on vaikeuksia suhtautumisessa änkyttävään oppilaaseen, esim. miten ja missä olosuhteissa oppilaan tulisi lukea ääneen, tulisiko opettajan keskustella änkyttäjän kanssa hänen puheestaan vai jättää se huomiotta, tai mitä tulisi tehdä, jos toiset lapset kiusaavat änkyttäjää?

Useimmiten on parasta puhua änkyttäjän kanssa kahden kesken, ja kertoa hänelle, että kaikki tekevät virheitä puheessaan, muuntelevat tai toistelevat äänteitä tai jäävät kiinni sanoihin. Kerro myös, että hänen änkyttämisensä ei vaivaa opettajaa. Opettaja hyväksyy sen - ja änkyttävän oppilaan.

Kun luokassa tehdään kysymyksiä oppilaille, opettaja voi helpottaa änkyttävän oppilaan tilannetta seuraavilla keinoilla: Antaa änkyttäjälle sellaisia kysymyksiä, joihin hän voi helposti vastata vain muutamalla sanalla. Jos kaikilta oppilailta kysytään, antaa vastausvuoro änkyttäjälle hyvin alkupäässä, jolloin hänen pelkonsa ja jännityksensä eivät ehdi kasvaa vuoroansa odottaessaan. Hyvä on myös todeta koko luokalle, että heillä on tarpeeksi aikaa vastata ja että opettaja haluaa heidän miettivän vastaustansa, eikä reagoivan liian nopeasti.

Ääneen lukeminen tuottaa monelle änkyttäjälle suuria vaikeuksia. Kuitenkin useimmat änkyttäjät osaavat yhdessä muiden kanssa sujuvasti lukea ääneen. Tämän vuoksi olisi hyvä, että änkyttäjän annettaisiin yhdessä toisen oppilaan kanssa lukea ääneen. Koko luokka voisi ajoittain harjoitella ääneen lukemista, silloin änkyttäjä ei niin voimakkaasti tuntisi olevansa erikoistapaus. Hän voi vähitellen saada enemmän itseluottamusta ja pystyä lopulta yksinkin lukemaan ääneen.

Muutamia yleisiä ohjeita opettajalle: Puhu rauhallisesti ja rentoutuneesti. Kuuntele änkyttävän oppilaan sanomaa, ja reagoi siihen - ei änkytykseen. Pidä luonnollista katsekontaktia änkyttäjään. Älä keskeytä häntä tai lisää sanoja hänen puheeseensa. Älä kiirehdi äläkä anna toisten hoputtaa.

Koulukiusaaminen voi olla erityisen kipeätä änkyttäjälle. Jos huomaat kiusausta, puutu siihen heti. Jos vain tiettyjä oppilaita osallistuu kiusaamiseen, ota heidät puhutteluun ja koeta saada heidät auttamaan änkyttäjää. Kerro, että änkytys on vakava vaiva ja painolasti ja kiusaamisesta se vain pahenee. Useimmat haluavat opettajansa hyväksyntää ja lopettavat kiusaamisen. Kiusaamisen kieltäminen EI auta.

Änkytysterapian mahdollisuuksista tulisi keskustella vanhempien ja koulun erityisopettajan kanssa. Sen lisäksi on syytä ottaa yhteyttä puheterapeutteihin, jotka toimivat useimpien terveyskeskusten yhteydessä. Puheterapeutit voivat myöskin ohjata oppilaan erityisille änkytysterapiakursseille, joita vuosittain järjestetään Etelä-Suomessa.

SÄY/AT 19.10.1998 (perustuu the Stuttering Association of America´n aineistoon)