You are here

Änkytyspäivän 22.10.2017 lehdistötiedote

KANSAINVÄLINEN ÄNKYTYSPÄIVÄ 22.10.2017

Teemana: Maailma, joka ymmärtää änkytystä

Kansainvälistä Änkytyspäivää on vietetty jo vuodesta 1998 lähtien.
Sen tarkoituksena on yhdistää puheen kanssa työtä tekeviä ammattilaisia
ja änkyttäjiä sekä ennen kaikkea tuoda suuren yleisön tietoisuuteen,
mitä änkytys merkitsee änkyttävän henkilön elämässä.

Vuoden 2017 teemana on ”Maailma, joka ymmärtää änkytystä”.
Änkyttämisesi ei tee sinusta änkytysasiantuntijaa,
sinä tiedät, mitä ajattelet ja tunnet änkytyksestä,
mutta voi olla, että unohdat jonkin osan änkytyksestä.
Änkytykseen kuuluu puheen tuottamisen vaikeuden lisäksi myös
psykologinen puoli.

Kansainvälinen Änkytyspäivä on SÄYlle merkittävä tapahtuma,
jonka avulla yhdistys pyrkii muuttamaan käsityksiä änkytyksestä.

Änkyttäjät ja änkytys jää usein liian vähälle huomiolle, tästä fiksut
ihmiset joutuvat kärsimään – vain sen takia, että he puhuvat hieman
eri tavalla. Auta meitä lisäämään tietoisuutta änkytyksestä,
juhli päivää kanssamme, murra ennakkoluulot ja väärät luulot:
näin edistämme änkyttäjien asemaa, jonka pitäisi olla yhdenveroinen
sujuvapuheisten kanssa (aina se ei valitettavasti ole).

Änkytys on tahdosta riippumaton puheen häiriötila, josta kärsii noin
yksi prosentti väestöstä. Miehillä se on 3-4 kertaa yleisempää
kuin naisilla. Änkytys alkaa yleensä 2-5 vuoden iässä.
Suurimmalta osalta lapsia änkytysoireet kuitenkin katoavat
puheen kehittyessä.

Änkytykseen liittyy vahvoja tunteita ja pyrkimyksiä, kuten änkytyksen
välttämistä, jännitystä sekä puhumisen pelkoa. Änkytys voi tuntua
helposti voitettavalta vaikeudelta, mutta aikuisille änkyttäjille
se on raskas, elämänikäinen taakka. Se vaikuttaa voimakkaasti
änkyttäjän suullisen ilmaisun mahdollisuuksiin, ja voi estää esimerkiksi
etenemisen työuralla. Useimmille änkyttäjille on erittäin vaikeaa
puhua puhelimessa, jossa suullisen kommunikaation edellytetään
olevan kohtalaisen nopeaa. Änkytys voi myös voimakkaasti rajoittaa
sosiaalista kanssakäymistä.

Vaikka änkytyksen olemusta ja syitä on tutkittu erittäin paljon,
mitään yhtä ja yleistä syytä ei ole toistaiseksi löydetty.
Änkytystä hoidetaan puheterapialla. Jos hoito aloitetaan lapsella
riittävän aikaisin, tulokset ovat hyviä ja änkytys voi poistua
jopa pysyvästi. Kaikenikäiset änkyttäjät voivat oppia hallitsemaan
puheensa sujuvuutta. Puheterapian ohella vertaistuki on yksi
parhaista änkyttäjien tukimuodoista.

Suomen änkytysyhdistys ry (SÄY) on perustettu vuonna 1969 toimimaan
etujärjestönä kaikille niille, joiden elämää änkytys koskettaa.
Yhdistys täyttää julkisen terveydenhuollon puutteita ja pyrkii
lisäämään onnellisuutta ja elämän laatua järjestämällä ja kehittämällä
puheterapia- ja vertaistukitoimintaa sekä vaikuttamalla aktiivisesti
yhteiskuntaan ja asenteisiin. SÄYn vertaistukitoimintaan kuuluvat
paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tapaamiset,
jotka tähtäävät nimenomaan änkyttäjien kokemusten jakamiseen.

Levitä meidän kanssamme sanaa, kouluta ihmisiä änkytyksen suhteen,
tee yhteistyötä ja kommunikoi ihmisten kanssa, jotka änkyttävät.
Kanna kortesi kekoon tässä tärkeässä asiassa, tänä tärkeänä päivänä.

Lisätietoja änkytyksestä:
Suomen änkytysyhdistys ry,
p. 044 210 2564
sähköposti: info@ankytys.fi
http://www.ankytys.fi

Faktoja änkytyksestä ja änkyttäjistä

Änkytys

- Änkytyksellä ei ole yhtä yksittäistä syytä.
Taustalla voi olla monen tekijän yhteisvaikutus.
Tyypillisesti taustalla on puheen motorisen koordinaation häiriö.
- Yleensä änkytys alkaa 2-7 vuoden iässä.
- Lapsista 5 % änkyttää vähintään puolen vuoden ajan.
Valtaosalla änkytys korjaantuu itsestään. Aikuisista änkyttää 1 %.
- Änkytys on 3-4 kertaa yleisempää miehillä kuin naisilla.
- Jos lähisuvussa on änkytystä, lapsella on suurempi alttius
alkaa änkyttää. Kahdella kolmasosalla änkyttäjistä on änkyttävä sukulainen.
- Änkytys ilmenee toistoina, venytyksinä ja lukkoina
- Jännitys, kiire, ilmaisun vaativuus, innostus, väsymys
ja muutos elämässä lisäävät hetkellisesti sujumattomuutta.
- Änkytys herättää kaikenikäisillä pelkoa ja turhautuneisuutta.
Se johtaa helposti eristäytyneisyyteen.
Pahimmillaan änkytys rajaa mahdollisuuksia sosiaalisissa suhteissa
ja työelämässä. Änkytys ei kuitenkaan ole este puheammatille.
- Ympäristön asennoituminen on änkyttäjän hyvinvoinnin
ja selviytymisen kannalta erittäin kriittistä.
- Änkytys ei liity änkyttäjän älykkyyteen tai psyykeen.
Änkytys ei tee kenestäkään tunne-elämältään tai
älyllisissä taidoissaan epänormaalia.

Hoito

- Änkytystä hoidetaan puheterapialla. Hae apua ensiksi neuvolasta,
kouluterveydenhoitajalta, terveyskeskuksesta tai puheterapeutilta.
Työikäinen saa tietoa kuntoutumismahdollisuuksista terveydenhoitajalta.
- Puheterapiaan on syytä hakeutua, jos lapsen änkytys on jatkunut kuusi kuukautta.
Kannattaa hakeutua jo aiemmin, jos änkytys on voimakasta,
lapsi on turhautunut tai vanhemmat ovat tilanteesta huolissaan.
- Varhain aloitettu puheterapia tuo hyviä tuloksia. Nykyaikaiset terapiamenetelmät
lieventävät änkytystä ja varsinkin lapsilla jopa kokonaan poistavat sen.
Aikuisten terapian tärkein päämäärä on saattaa änkyttäjän puhe sellaiseen kuntoon,
että hän tulee hyvin toimeen jokapäiväisessä elämässään.
Samalla änkyttäjän elämänlaatu paranee ja pelkotilat
sekä muut negatiiviset tunteet vähenevät.
- Lapsen kohdalla perheen osallistuminen puheterapiaan on tärkeää.

Kultaiset säännöt: miten suhtautua änkyttäjään?

Kultaiset säännöt eivät ole normaaleja käyttäytymissääntöjä kummempia,
mutta helpotat änkyttäjän elämää, kun pidät niistä kiinni erityisen huolella.

1. Anna puhujan sanoa asiansa loppuun, älä arvaile äläkä puhu änkyttäjän puolesta
2. Tee puhetilanteista rauhallisia esimerkiksi sulkemalla radio ja TV
3. Katso puhujaa luontevasti silmiin änkytyksestä huolimatta
4. Vältä keskeyttämästä änkyttäjän puhetta
5. Korosta vuorotellen puhumista. Vähennät ajan painetta,
kun pidät 1-2 sekunnin tauon ennen omaa puheenvuoroasi.
6. Keskitä huomiosi änkyttäjän puheen sisältöön, älä siihen miltä puhe kuulostaa
7. Osoita olevasi kiinnostunut kuulemaan, mitä änkyttäjällä on sanottavanaan