You are here

Itsetunnon, myönteisen minäkuvan ja osallistumisen vahvistaminen, kurssi aikuisille, jotka änkyttävät

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Itsetunnon, myönteisen minäkuvan ja osallistumisen vahvistaminen, kurssi aikuisille, jotka änkyttävät.
*** KURSSI PERUUTETTU ***

Kurssissa on kaksi jaksoa, joista molemmille osallistuvat samat henkilöt. Jaksot ovat 14.-16.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa kummallakin jaksolla klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa Hotelli Nuuksiossa. Kurssiin kuuluu ennakkotehtäviä ja aktiivista työskentelyä kurssijaksojen välillä.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 12.10.2018. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä. Samalla lomakkeella voi hakea kummallekin aikuisten kurssille, mutta ne tulee silloin asettaa lomakkeessa tärkeysjärjestykseen. Valituksi voi tulla ainoastaan yhdelle kurssille.

Kurssin tavoitteena on tukea ja kehittää änkyttävän aikuisen kommunikaatiotaitoja, itsetuntoa ja minäkuvaa. Kurssin alussa jokainen osallistuja pääsee pohtimaan änkytyksen merkitystä ja vaikutuksia omassa elämässään arjen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oleellista on myös kokemusten jakaminen vertaisryhmässä toisten kurssilaisten kanssa. Yksilöllisten kokemusten ja haasteiden kautta rakennetaan kurssin sisältöteemat yhdessä osallistujien kanssa.

Kurssilla työskennellään kognitiivis-analyyttisessa viitekehyksessä sekä kognitiivis-käyttäytymistieteellisiä lähtökohtia hyödyntäen. Tavoitteena on osallistujan ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä.

Kurssilla havainnoidaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän ja terapeutin kanssa osallistujien kokemuksia, ja pyritään jäsentämään ongelmalliseksi koettujen asioiden taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Tarkoituksena on yhdessä löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii kurssilaisen työvälineenä vielä kurssin jälkeenkin.

Paperinen hakulomake: PDF-tiedosto