You are here

Kirjasto

Suomen änkyttäjien yhdistyksen kirjasto lainaa jäsenilleen materiaalia. Jos haluat lainata jonkin teoksen, lähetä lainauspyyntö minulle sähköpostilla osoitteeseen kirjasto(at)ankytys.fi. Kerro lainauspyynnössä nimesi, osoitteesi, haluamiesi teosten nimet. Voit lainata kerrallaan enintään kaksi teosta. Laina-aika on neljä viikkoa. HUOM! LAINAUKSET VAIN JÄSENILLE. Lainan voi uusia lähettämällä sähköpostia kirjaston osoitteeseen. Jos haluamasi teos on lainassa, kirjastonhoitaja eli minä otan varauksen varattavasta teoksesta.

Lähetän lainattavat teokset postitse ilmoitettuun osoitteeseen. Lainaajan halutessa palauttaa teokset ne tulee lähettää minun osoitteeseen. Palautuksen postikulut ovat lainaajan vastuulla. Palautuksen voi myös hoitaa kasvotusten sopimalla ajan ja paikan kanssani sähköpostitse.

Lainatun kirjan kadotessa tai vahingoittuessa lainauksen aikana, lainaaja on velvollinen hankkimaan uuden kappaleen kyseistä teosta tai korvaamaan vahingon rahallisesti. Otan vastaan ehdotuksia kirjaston sisällön täydennyksistä kirjaston sähköpostiosoitteeseen.

Kirjastossa on muun muassa Kuninkaan puhe -kirjoja kaksi kappaletta suomeksi ja yksi englanniksi. Siellä on myös Speech Foundation of American julkaisuja. Täydellinen luettelo kirjaston aineistosta löytyy alta.

Valtteri Hellgren
Kirjastonhoitaja
kirjasto(at)ankytys.fi

SÄYN KIRJASTO

Alm, Per: (1995), s., Stamning, 302 s.
Charpentier, Pehr: (Kuusamo, 1979), s., Ryhmätyön perusteet, 243 s.
Hausdörfer, Oskar: Durch Nacht zum Licht!: Warum habe ich Angst und Störungen bein Sprechen, trotzdem meine Sprechorgane gesund sind?, 143 s.
Heikkinen, Kulvik, Lempinen: Aikuisiän änkytysterapia prof. Charles Van Riperin mukaan (Helsinki, 1977), 151 s. + liitteet
Johnson, Wendell: Stuttering and What You Can Do About It (USA, 1961), 208 s.
Kansanen, Anneli: Puheviestinnän perusteet (Espoo, 1979), 188 s.
Kynnys Ry: Vaivaisen ääni (1983), 186 s.
Laakso, Juhani: Mielen taito, Vapauta ajatuksia - kehitä tunteita (2009), 193 s.
Logue Mark, Conradi Peter: King's Speech (2010), 256 s.
Logue Mark, Conradi Peter: Kuninkaan puhe (2011), 233 s.
Lundberg, Anders: Stammande barn - En bok till dig med ett stammande barn i din närhet (1995), 93 .
Nilsson, Ulf: Ett levande liv (Oskarshamn, 1989),136 s.
Parry, William D. Understanding & Controlling Stuttering - A Comprehensive New Approach Based on the Valsalva Hypothesis (1994), 166 s.
Saraste, Heini: Halvaus, afasia (Keuruu, 1975), 125 s.
Saraste, Heini: Mikä nainen - kuusi tarinaa vammasta ja naiseudesta (sosiaali-ja terveysministeriö, 2000), 141 s.
Sareste, Heini: Mikä terve mieli - kolme tarinaa eheytymisestä (Sosiaali-ja terveysministeriö, 1999), 112 s.
Saraste, Heini: Tuhon ja toivon tarinat - kertomuksia sodasta, vammaisuudesta ja selviytymisestä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999), 206 s.
Stromsta, Courtney: Stuttering solved (USA, 1977), 186 s.
Stromsta, Courtney: Elements of Stuttering (USA, 1986), 255 s. (2 kpl)
Tempakka, Anneli: Olen erilainen nuori (Keuruu, 1980), 218 s.
Van Riper, Charles: Speech Correction (1972);456 s.
Vox Humana: Juhlakirja Aatto Sonnisen 60-vuotispäiväksi 24.12.1982 Jyväskylän yliopiston suomenkielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja), 307 s.
Yhteiskunta kaikille, kuvaraportti vammaisista (Kynnys ry., 1977), 112 s.

SPEECH FOUNDATION OF AMERICAN JULKAISUT:
#2 - Stuttering Words, 1986, 62 s.
#4 - Treatment of the young stutterer in the school, 1964, 68 s.
#5 - Training the therapist, 1966, 96 s.
#6 - Successes and failures in therapy, 1968, 148 s.
#7 - Conditioning in stuttering therapy, 1970, 160 s.
#8 - An account of intensive demonstration therapy, 1972, 122 s.
#9 - To The Stutterer, 1988, 114 s.
#10 - Therapy for Stutterers, 117 s.
#11 - If Your Child Stutters: A Guide for Parents, 53 s.
#12 - Self-therapy for the Stutterer, 180 s.
#14 - Treating the School Age Stutterer - A Guide for Clinicians, 110 s.
#16 - Stuttering: an Integration of Contemporary Therapies, 79 s.
#18 - Counselling Stutterers, 79 s.
#19 - Stuttering Therapy: Transfer and Maintenance, 107 s.
#20 - Stuttering Therapy: Prevention and Intervention with Children, 148 s.
#21 - Do You Stutter: a Guide for Teens, 80 s.
#22 - Stuttering and Your Child: Questions and Answers, 64 s.

TUTKIELMIA ym
Hakkarainen, Korhonen: Neljännen luokan opettajien käsityksiä änkytyksestä ja heidän suhtautumistapojaan änkyttäviin oppilaisiin. Proseminaarityö,1996, Joensuun yliopisto, erityiskasvatuksen laitos,123 s
Korpinen, Liisa:1983, Helsingin yliopisto, fonetiikan laitos, 95 s.
Ruokolainen, Armi: yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 1995, 100 s.

Alajuuma, Maija: Moksi moksi kuusamoksi - murretarinoita, (1995), 123 s.
Carpelan, Bo: Kynnyksiä - trösklar (1982)
De Saint-Exupéry: Pikku prinssi
Fridegård, Jan: Porten kallas trång (Danmark, 1990)

Jos jokainen putoaisi paikaltaan: Vammaisten vuoden kirjoituskilpailun satoa (1982)
Korgujev, Matvei: Kolme satua (1996), 31 s.
Puujalkavitsejä: Vammaiskaskuja (toim. Harri Lahtinen, 1983)
Theroux, Paul: Joulukortti (1981)

WMU Journal of Speech Therapy, Editor: C. Van Riper -julkaisuja vuosilta 1966-1981 (17 kpl, enimmäkseen 1970-luvulta)
Courtney Stromsta, 14 kpl kirjoituksia, esim. Concerning phonation in stuttering

Lista päivitetty 5.10.2016/eh