You are here

Osallistumisen vahvistaminen koululaisen arjessa. Kurssi alakouluikäisille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Kurssi kestää viisi päivää ajalla 3.6.-7.6.2019. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa hotelli Nuuksiossa. Kurssille osallistuu änkyttävän lapsen lisäksi vähintään toinen vanhemmista, mutta myös koko perhe on tervetullut kurssille.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 15.4.2019. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssi tarjoaa perheille mahdollisuuden kertoa elämäntilanteestaan ja jakaa kokemuksistaan vertaisryhmässä. Keskeisinä teemoina ovat änkytyksen hyväksyminen, itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen ja voimavarojen löytyminen arjen tilanteisiin. Perheitä kannustetaan siihen, että änkytyksestä on hyvä puhua avoimesti ja että ei haittaa, vaikka änkyttää.

Perheille annetaan tietoa esim. uusista tutkimuksista änkytykseen, suhtautumiseen ja menetelmiin liittyen ja vastataan juuri heitä askarruttaviin kysymyksiin. Perheet myös pohtivat, miten vanhempi ja muu lähiympäristö voivat tukea lapsen puheen sujuvuutta vuorovaikutustilanteissa ja mitä tietoa heidän olisi hyvä viedä eteenpäin lähiympäristöön esim. kouluun. Tarpeen mukaan kurssilla kokeillaan erilaisia puheen hallinnan menetelmiä, jotka voivat helpottaa arjentilanteissa selviytymistä ja lisätä osallistumista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla keskitytään osallistumisrohkeuden ja kommunikaatiotaitojen vahvistumiseen. Tavoitteena on myös, että perheet saavat kokonaiskuvan tilanteestaan ja pystyvät työstämään heille tärkeitä asioita kurssin jälkeenkin.

Kurssilla käsitellään näitä aiheita vertaisryhmissä, oman perheen kesken tai koko ryhmän kanssa iän mukaisella tavalla. Mukanaolevat sisarukset työstävät asioita aktiivisesti perheen kanssa.

Paperinen hakulomake: PDF-tiedosto