You are here

Kohti itsenäistymistä: pärjääminen päivittäisissä puhetilanteissa, kurssi yläkoululaisille tai jo peruskoulun päättäneille änkyttäville nuorille

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Kohti itsenäistymistä: pärjääminen päivittäisissä puhetilanteissa, kurssi yläkoululaisille tai jo peruskoulun päättäneille änkyttäville nuorille
Kurssi on ilmainen osanottajille

Kurssi kestää neljä päivää ajalla 29.10.-1.11.2018. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa Hotelli Nuuksiossa. Tälle kurssille osallistuu änkyttävän nuoren lisäksi toinen vanhemmista. Kurssiin kuuluu ennakkotehtäviä, jotka lähetetään osallistujille osallistujavalintojen jälkeen.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 1.10.2018. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssi on tarkoitettu nuorille, jotka ovat vähitellen itsenäistymässä vanhemmistaan. Muutos pienen koululaisen maailmasta nuoren tai aikuistuvan nuoren maailmaan on perheille usein merkittävä murrosvaihe. He tarvitsevatkin erilaisia työkaluja esim. suhtautumisen työstämiseen, voimavarojen löytymiseen ja vanhemman rooliin muuttumiseen kuin aiemmin pienten lasten kursseilla.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella änkytykseen liittyvistä kokemuksista vertaisryhmässä ja työstää omaa suhtautumista änkytykseen. Kurssi kohdentuu änkyttävän nuoren ja vanhempien kokemuksiin ja keinoihin käsitellä änkytystä ja selvitä arjen tilanteista. Kurssilla pohditaan omia sisäistyneitä ajatus- ja toimintatapoja ja niiden tunnistamisen kautta etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kurssilla työskennellään vertaisryhmissä, koko ryhmän kesken ja oman vanhemman kanssa.

Kurssin keskeisenä teemana on änkytyksen hyväksyminen ja änkytykseen liittyvien kokemusten, uskomusten ja käsitysten työstäminen ikään sopivalla tavalla. Kurssilla keskitytään itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen sekä jaksamiseen ja voimavarojen löytymiseen juuri tässä elämänvaiheessa.

Kurssilla annetaan uusinta tietoa änkytyksestä. Kursseilla tuetaan osallistumisrohkeutta ja kommunikaatiotaitoja. Lisäksi kerrataan ja kokeillaan erilaisia puheen hallinnan menetelmiä.

Paperinen hakulomake: PDF-tiedosto