You are here

Kohti itsenäistymistä: pärjääminen päivittäisissä puhetilanteissa. Kurssi yläkoululaisille tai jo peruskoulun päättäneille änkyttäville nuorille. Kurssille voivat hakea myös nuoret aikuiset

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Kurssi kestää neljä päivää ajalla 28.10.-31.10.2019. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa hotelli Nuuksiossa. Tälle kurssille osallistuu alaikäisen hakijan lisäksi toinen vanhemmista. Täysi-ikäiset osallistuvat kurssille itsenäisesti.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 9.9.2019. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssi on tarkoitettu nuorille, jotka ovat vähitellen itsenäistymässä vanhemmistaan. Muutos koululaisen maailmasta nuoren tai aikuisen maailmaan on usein merkittävä murrosvaihe. Kurssille voivat hakea myös nuoret aikuiset, joilla on änkytystä. Osallistujavalinnoissa huomioidaan, että kurssilaisten joukossa riittävästi samaan ikäryhmään kuuluvia osallistujia.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella änkytykseen liittyvistä kokemuksista vertaisryhmässä ja työstää omaa suhtautumista änkytykseen. Kurssi kohdentuu osallistujien kokemuksiin ja keinoihin käsitellä änkytystä ja selvitä arjen tilanteista. Kurssilla pohditaan omia sisäistyneitä ajatus- ja toimintatapoja ja niiden tunnistamisen kautta etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kurssilla työskennellään vertaisryhmissä. Vanhemmille kurssi tarjoaa työkaluja olla nuoren tukena uudenlaisessa elämäntilanteessa.

Kurssin keskeisenä teemana on änkytyksen hyväksyminen ja änkytykseen liittyvien kokemusten, uskomusten ja käsitysten työstäminen ikään sopivalla tavalla. Kurssilla keskitytään itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen sekä jaksamiseen ja voimavarojen löytymiseen juuri tässä elämänvaiheessa.

Kurssilla annetaan uusinta tietoa änkytyksestä. Kursseilla tuetaan osallistumisrohkeutta ja kommunikaatiotaitoja. Lisäksi kerrataan ja kokeillaan erilaisia puheen hallinnan menetelmiä.

Lisätietoa info(at)tempokeskus.fi (korvaa (at) @-merkillä)

Hakulomake:
www.ankytys.fi/tiedostot/hakulomake-2019-kohti-itsenaistymista-kurssi.docx