You are here

Sopeutumisvalmennuskurssit

Ennakkotietoja vuoden 2018 kursseista:
Vuosien 2018-2019 kurssit kilpailutettiin ja kaikki kurssit voitti
Puheterapiakeskus TEMPO Oy.
Tarkempaa tietoa vuoden 2018 kursseista tulee loka-marraskuussa.

***************************************************************
Suomen änkytysyhdistys ry järjestää STEAn rahoituksella sopeutumisvalmennuskursseja.
Kurssit tilataan yksityisiltä kurssinpitäjiltä. Kurssit on kilpailutettu valtion hankintalain mukaisesti
vuosille 2016-2017.

***************************************************************
SAAMME KURSSEJA AVUSTAVALTA STEALTA (entinen RAY) KURSSIAVUSTUSTA
VAIN PUOLET HAETUSTA SUMMASTA. SIKSI JÄRJESTETTÄVIÄ KURSSEJA PITÄÄ KARSIA.
Pienten lasten kursseja järjestetään vain kaksi neljän sijasta.
Muut lasten kurssit järjestetään normaalisti.
Aikuisten kursseista järjestetään vain itsetuntokurssi.
***************************************************************
*** Vuonna 2017 järjestetään seuraavat kurssit: ***

Lapsille ja nuorille:

Aikuisille:

Kursseille hakeminen:
Hakuajat sekä hakulomakkeet palautusohjeineen löytyvät kurssien sivuilta.

HUOM!
Kurssit ovat osanottajille maksuttomia.
Kurssien toteutuminen riippuu rahoittajana toimivan STEAn avustuksista.

Matkakuluihin tukea KELA:lta:

  • Jos olet hakeutunut kurssille lääkärin lähetteellä, kurssin järjestäjä merkitsee osallistumistodistukseesi tiedon, kenen lääkärin lähetteeseen sopeutumisvalmennus perustui. Liitä KELAn matkakorvaushakemuksen liitteeksi kopio kurssin ohjelmasta ja osallistumistodistus

Lisätietoja www.kela.fi