You are here

Miten änkytystä hoidetaan?

Puheterapialla on mahdollista helpottaa vaikeaakin änkytystä. Täydellinen ”paraneminen” on harvinaista, mutta terapian kautta puhuminen voi helpottua merkittävästi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa terapia aloitetaan, sitä suuremmat vaikutusmahdollisuudet sillä on. Myös pitkään änkyttäneet aikuiset hyötyvät puheterapiasta.

Lasten änkytyksen hoito
Pienen lapsen änkytyksen hoidossa oleellista on puheen luontaisen sujuvuuden tukeminen – suurin osa änkyttävänkin lapsen puheesta on sujuvaa. Sujuvuutta vahvistetaan leikinomaisin harjoituksin. On tärkeää, että vanhemmat osallistuvat terapiaan, ja soveltavat opittuja menetelmiä arkielämässä. Myös muiden lasta hoitavien aikuisten on hyvä tietää, miten lapsen sujuvuutta voi tukea.

Änkyttävien lasten perheille järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja, joissa koko perhe saa välineitä änkyttävän lapsen tukemiseksi. Moni perhe hyötyy myös kurssien mahdollistamasta vertaistuesta. Ajankohtaisesta kurssitarjonnasta tiedotetaan Säy:n nettisivuilla.

Lue lisää lasten änkytyksestä ja sen hoidosta täältä:
http://www.ankytys.fi/tiedostot/esite_lapset.pdf

Aikuisten änkytyksen hoito
Suuri osa nykyaikaisesta aikuisten änkytysterapiasta perustuu seuraaviin elementteihin:
- Identifikaatio, jossa änkyttäjä tutustuu omaan änkytykseensä, puhelihasten ja hengityselinten toimintaan sekä puheen tuottamisen perusteisiin.
- Desensitaatio eli herkkyyden poistaminen, karaistuminen. Sen tarkoituksena on poistaa pelkoa toisten ihmisten suhtautumisesta änkytykseen. Sisältää myös vapaaehtoista änkytystä.
- Poispyyhkiminen (cancellation) eli änkytettyjen sanojen toistaminen pienen tauon jälkeen ilman änkytystä, mikä vahvistaa luottamusta puhumiseen ilman änkytystä.
- Puheen täydellisen salpautumisen korjausmenetelmät.
- Stabilointi eli tilanteen vakauttaminen. Sisältää myös ohjeita terapian jälkeistä aikaa varten, jolloin änkytys useimmiten pyrkii palaamaan.

Ohjeita aikuisänkyttäjän omaehtoiseen terapiaan sisältää Malcom Fraserin jo monelle kielelle käännetty kirja "Self-Therapy for the Stutterer", jonka tärkeimmät ohjeet ovat:
1. Ota tavaksesi puhua rauhallisesti ja hätäilemättä, riippumatta siitä, änkytätkö vai et.
2. Kun alat puhua, tee se pehmeästi ja venytä ensimmäisiä äänteitä niissä sanoissa, joiden lausumista pelkäät.
3. Änkytä avoimesti äläkä koeta salata sitä, että olet änkyttäjä.
4. Luovu kaikista epäluonnollisista eleistä änkyttäessäsi tai koettaessasi välttää sitä.
5. Yritä lopettaa tapasi vältellä änkytystä tai korvata sanoja.
6. Pidä katsekontakti siihen henkilöön, jolle puhut.
7. Tarkkaile puhelihaksiesi toimintaa silloin, kun änkytät.
8. Käytä hyväksesi puheen salpautumisen (blokkien) korjausmenetelmiä.
9. Vie puhettasi eteenpäin luontevasti ja melodisesti vakaalla äänellä.
10. Kuuntele omaa puhettasi. Osaat puhua myös sujuvasti. Puhu paljon.

Änkytyksen kokonaisuutta on kuvattu vertauksella jäävuoresta, josta vain pieni osa (varsinainen änkytys) on nähtävissä ulospäin ja suurin osa (mm. pelko, häpeä, jännitys, ahdistus, puhumisen välttely) on pinnan alla. Niinpä varsinaisen puheterapian lisäksi myös vaikeiden tunteiden ja kokemusten käsittely muiden änkyttäjien tai ammattilaisen kanssa voi tuoda merkittävää helpotusta änkyttäjälle. Ahdistuksen väheneminen helpottaa myös puhetta.

Aikuisänkyttäjille järjestetään eri teemaisia sopeutumisvalmennuskursseja. Voit tutustua ajankohtaiseen kurssitarjontaan SÄYn nettisivuilla.

Lue lisää aikuisten änkytyksen hoidosta täältä:
http://www.ankytys.fi/tiedostot/esite_puheterapia.pdf