You are here

Matkalaskut

Yhdistyksen jäsenille tarkoitettu matkalaskulomake löytyy täältä
PDF-muodossa ja Excel-tiedostona.

Kotimaan matkat

SÄYn tapaamisten matkakuluja voidaan jonkin verran korvata. Täytä matkalaskulomake. SÄYn hallitus päättää seuraavassa kokouksessaan korvauksen suuruudesta. Puhekerhojen avustusta voidaan käyttää matkakuluihin tapaamisiin. Jos puhekerhon varat loppuvat, voi puhekerho anoa lisää rahaa hallitukselta perustellusta syystä myös kesken vuotta.

Ulkomaan matkojen kulukorvauskäytäntö

Matka-avustusta voi hakea kansainvälisiin tapahtumiin. Hakemus lähetetään osoitteella info(at)ankytys.fi marraskuun loppuun mennessä, korvaa (at) @-merkillä.

Mukaan laitetaan nimi, osoite, puh.numero, sähköpostiosoite, syntymäaika, pankkitilin numero, matkakohde ja arvioidut kulut. Perustelussa pitää olla, miksi juuri hakija saisi avustuksen ja kuinka hän voisi olla hyödyksi yhdistyksellemme.

Korvauksen saaminen edellyttää, että matkasta tehdään matkalasku, ja että matkasta joku kirjoittaa lyhyen kuvauksen jäsenlehteemme.

Avustuksista päätetään ja ne maksetaan loppuvuonna, kun on selvillä hakijoiden määrä ja avustuksiin käytettävissä oleva summa.