You are here

Perhekurssi alle kouluikäisille ja pienille kouluikäisille änkyttäjille (4-9v)


Suomen änkytysyhdistys ja Terameri Kuntoutus Oy järjestävät neljä kaksiosaista sopeutumisvalmennuskurssia alle kouluikäisille ja pienille kouluikäisille änkyttäjille. Kurssit järjestetään Majatalo Morvassa Jämsässä.

***************************************************************
SAAMME KURSSEJA AVUSTAVALTA STEALTA (entinen RAY) KURSSIAVUSTUSTA
VAIN PUOLET HAETUSTA SUMMASTA. SIKSI JÄRJESTETTÄVIÄ KURSSEJA PITÄÄ KARSIA.
***************************************************************

  • Kurssi I 3.-5.2. ja 24.-36.2.2017, HAKU 13.1.2017 mennessä *** TÄMÄ KURSSI PERUUTETAAN ***
  • Kurssi II 31.3.-2.4. ja 21.-23.4.2017, HAKU 1.3.2017 mennessä
  • Kurssi III 28.-30.4. ja 26.-28.5.2017, HAKU 31.3.2017 mennessä *** TÄMÄ KURSSI PERUUTETAAN ****
  • Kurssi IV 19.-21.5. ja 9.-11.6.2017, HAKU 28.4.2017 mennessä

Kurssi on tarkoitettu lapsille, joiden änkytys on jatkunut vähintään 6 kuukauden ajan. Koko perhe on tervetullut kurssille, mutta vähintään toisen vanhemman mukana olo on välttämätöntä. Kurssi muodostuu kahdesta viikonloppujaksosta ja niiden väliin jäävästä ohjatusta kotiharjoittelusta. Kurssin tavoitteena on lisätä perheiden tietoisuutta änkytyksestä ja sen vaikutuksista puheeseen, änkyttäjän itsetuntoon ja minäkuvaan, sekä antaa työkaluja puheen sujuvuuden hallintaan arkeen. Tavoitteena on myös motivoiminen harjoitteluun.

Kurssilla tehdään runsaasti vertaisryhmätyöskentelyä, joissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Kurssilaiset osallistuvat pienryhmissä työpajoihin, joissa tehdään mm. erilaisia itsetuntoa kohottavia ja voimavaroja vahvistavia harjoituksia, sekä läsnäolo-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia.

Kurssin rahoittajana toimii STEA. Kursseilla ohjaajina toimivat Terameri Kuntoutuksen puheterapeutit, psykoterapeutti sekä yhteisöpedagogi. Jämsän monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet takaavat myös kivaa vapaa-aikaa koko kurssiporukalle.

Kursseille hakeminen:

Lisätietoja hakumenettelystä:

laura.katisko(at)coronaria.fi
Korvaa (at) @-merkillä.
puh. 040 6733 227
www.terameri.com

Kurssi on RAY:n rahoittama ja kurssilaisille maksuton. Kurssiin sisältyy täysihoito. Matkakustannuksista huolehtivat kurssilaiset itse.

Teillä on mahdollisuus hakea Kelalta matkakorvausta kurssimatkoista mikäli osallistutte lääkärin ohjaamana kurssille (tarvitaan B-lausunto (maksullinen) Kelaan). HUOM. Kela ei automaattisesti korvaa matkoja, vaan hakemukset käsitellään ja mahdollisen korvauksen maksaminen arvioidaan Kelalla.

Matkakuluihin tukea KELA:lta:

  • Jos olet hakeutunut kurssille lääkärin lähetteellä, kurssin järjestäjä merkitsee osallistumistodistukseesi tiedon, kenen lääkärin lähetteeseen sopeutumisvalmennus perustui. Liitä KELAn matkakorvaushakemuksen liitteeksi kopio kurssin ohjelmasta ja osallistumistodistus

Lisätietoja www.kela.fi