You are here

Vapaaehtoistyö Suomen änkyttäjien yhdistyksessä

Toiminnan perusta

SÄYn toiminta perustuu lähes kokonaan vapaaehtoistyöhön, sillä yhdistyksellä ei ole lainkaan palkattua henkilökuntaa. Terapiakurssien vetäjät saavat määrittelemänsä kokoisen palkkion, joka maksetaan saaduista avustuksista. Yhdistykselle myönnetyt avustukset mahdollistavat vapaaehtoistyön käytännössä, sillä sen avulla kustannetaan esimerkiksi vertaistapaamisten järjestäminen, paikalliskerhojen toiminta ja terveydenhoitoalan messuille osallistuminen. SÄYllä on hyvin vähän omia tuloja, jotka koostuvat jäsenmaksuista, materiaalien myynnistä ja tapaamisten omavastuuosuuksista.

Hallituksen jäsenille ja muutamille toimihenkilöille maksetaan pieni rahallinen korvaus heidän tekemästään työstä, mutta se on lähinnä nimellinen. Hallitus suunnittelee ja ohjaa SÄYn ruohonjuuritason toimintaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualue. Tekemistä SÄYssä riittää, vaikka yhdistys on jäsenmäärällä mitattuna pieni.

Monenlaista vapaaehtoistyötä

Tapaamisten suunnittelu ja toteutus ovat yksi eniten aikaa vievistä vapaaehtoistehtävistä. Suurin osa niiden ohjelmasta on SÄYn jäsenten järjestämää.
Paljon vapaaehtoistyötä vaativat myös esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden tekeminen, talousasiat ja kurssien järjestelyt. Näiden lisäksi vapaaehtoiset muun muassa päivittävät jäsenrekisteriä, kirjoittavat kokousten pöytäkirjoja ja osallistuvat yhdistyksen edustajina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen messuilla ja tiedotusvälineissä. Sittemmin työtä on muodostunut myös sosiaalisessa mediassa, jossa julkaisuja ja tiedotteita ideoidaan ja luodaan vapaaehtoisvoimin. Mainontaa ja haastatteluja on tulevaisuudessa tarkoitus rakentaa entistä enemmän myös videoilla.

Missä, miten ja milloin?

SÄY on valtakunnallinen yhdistys, ja sillä on jäseniä koko Suomessa. Toiminta on kuitenkin keskittynyt muutamalle suurelle paikkakunnalle: Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun. Pietarsaaressa on lisäksi kaksikielinen alaosasto. Paikallistoiminnan voi kuitenkin aloittaa yhdistyksen tukemana millä paikkakunnalla tahansa, jos riittävästi änkyttäjiä saadaan siihen mukaan.

Monia asioita pystyy tekemään myös Internetin kautta kotoa käsin. Vapaaehtoiset kokoontuvat tarpeen mukaan. Hallitus kokoontuu pääkaupunkiseudulla noin kerran kuukaudessa. SÄYssä vapaaehtoistyö ei vaadi erityisiä taitoja. Jokainen tekee vapaaehtoistyötä taitojensa ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Tarvittaessa tehtävään perehdytetään. Yhdistyksessä on vahva yhteisöllinen ilmapiiri, ja uudet tulokkaat otetaan hyvin vastaan.

Jari ”Jake” Hietala vastaa SÄYssä vapaaehtoistyöstä. Ota häneen yhteyttä sähköpostitse (jari.hietala(at)ankytys.fi), kun haluat lisätietoja yhdistyksessä toimimisesta. Muut hallituksen jäsenet auttavat myös mielellään vapaaehtoistyön kysymyksissä. Heidän yhteystietonsa löytyvät ankytys.fi –sivuston kohdasta ”yhteystiedot” ja jäsenlehti Puheen vuorosta.

Vapaaehtoistyön tavoitteet

Vapaaehtoistyötä tehdään SÄYssä änkyttäjien elämänlaadun ja hyvinvoinnin eteen. Änkyttäjät saisivat nykyistä paljon vähemmän apua ja tukea puhevaivansa kanssa selviämiseen ilman SÄYtä. Vapaaehtoistyöstä on paitsi iloa myös hyötyä työelämässä. Se kehittää sosiaalisia taitoja, joita kaikki työnantajat arvostavat. Vain änkyttäjät voivat ”nostaa kissan pöydälle”, sillä kukaan muu ei tee sitä heidän puolestaan. Vapaaehtoiset tekevät siis arvokasta työtä änkyttäjien ja heidän perheidensä hyväksi.

************************************************************************

Kampanja on päättynyt vuoden 2011 lopussa.