You are here

Käytännönläheinen vertaisryhmäkurssi "Arjen haasteet" änkyttäville aikuisille

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Käytännönläheinen vertaisryhmäkurssi ”ARJEN HAASTEET” änkyttäville aikuisille
Kurssi on ilmainen osanottajille

Kurssi kestää viisi päivää ajalla 11.6.-15.6.2018. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa Hotelli Nuuksiossa.

Hakuaika päättyy 14.5.2018. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä. Kurssiin kuuluu ennakkotehtäviä, jotka lähetetään osallistujille osallistujavalintojen jälkeen.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Samalla lomakkeella voi hakea kummallekin aikuisten kurssille, mutta ne tulee silloin asettaa lomakkeessa tärkeysjärjestykseen. Valituksi voi tulla ainoastaan yhdelle kurssille.

Kurssin tavoitteena on osallistujien esille tuomien asioiden käsittely ja niihin vastausten etsiminen yhdessä vertaisryhmän kanssa. Teemojen käsittely rakentuu ohjattuna vertaisryhmätyöskentelynä ja se muotoutuu kolmiomallina osallistujien, vertaisohjaajan/kokemusasiantuntijan ja asiantuntijan kesken.

Päivän ohjelmassa asiantuntijan ohjaamaa työskentelyä on aamupäivisin ja iltapäivisin toiminta jatkuu vertaisohjaajan kanssa. Sisällöt voivat rakentua esimerkiksi omien kokemusten ja tunteiden käsittelyyn, hyödyllisiksi tai rajoittaviksi koettujen toimintatapojen pohtimiseen ja oman änkytyskäyttäytymisen analysointiin.

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden suhteuttaa omaa puhetilannetta toisten tilanteisiin, ja se auttaa löytämään omia voimavaroja ja vahvuuksia. Näiden tunnistaminen helpottaa omien änkytykseen liittyvien uskomusten muuttamista sellaiseen suuntaan, joka auttaa arjessa selviytymistä aiempaa paremmin.

Paperinen hakulomake: PDF-tiedosto