You are here

Änkytyksen vuosikirja 2007

Änkytyksen vuosikirja on aiemmin Änkyttävien lasten yhdistyksen (ÄLY), sittemmin SÄYn vuosittain julkaisema tuhti tietopaketti änkytyksestä.

Sisällysluettelo:

Puheenjohtajan paikalta
Päätoimittajalta
Terveiset tapaamisista:
ÄLYn kevättapaaminen Hattulassa 22.-23.4.2006
Terveiset syystapaamisesta 4.11.2006
Epävirallinen ja subjektiivinen näkemys SÄYn vuodesta 2006
Pohjoismaisen änkytysseminaarin tunnelmia
Puheterapeutin palsta:
Änkytyksen ja oppimisvaikeuksien yhteys lapsilla
Pienen lapsen tietoisuus änkytyksestään
Terveydenhoitajat tarvitsevat lisäkoulutusta änkytyksestä
Puheterapeuttien kokemukset ja tiedot änkytyksestä sekä asennoituminen
änkytykseen
Sisällöllä on väliä puheharjoituksissakin
Puhallinsoittimen soitto änkytyksen helpottajana
ÄLYn toimintasuunnitelma 2007
SÄYn toimintasuunnitelma 2007

Toim. Ella Valve, 24 sivua. Hinta 9 euroa + postikulut.

Tilaa kirja!